CORR
Combined Ophthalmic Research Rotterdam
Achtergrond van CORR
Inhoudelijk beleid
Bestuur
Financiƫn
Jaarverslagen
Achtergrond van CORR
De Rotterdamse Vereniging Blindenbelangen (RVB) is een particulier initiatief dat slechtziende en blinde mensen ondersteunt door middel van financiële steun aan organisaties en projecten op het gebied van de zorg voor mensen met een visuele beperking. De RVB is in 1859 begonnen met de oprichting van een werkinrichting voor hulpbehoevende blinden, waar diverse producten werden vervaardigd. Ook werd aandacht besteed aan verdere vorming door onder meer leeslessen, eerst in het Moonschrift, later in braille. De vereniging is in de loop van de jaren op diverse locaties gevestigd geweest. Na bijna 125 jaar werd de laatste locatie gesloten. Vanaf die tijd heeft de RVB zich toegelegd op de financiële ondersteuning van velerlei organisaties en projecten in binnen- en buitenland.

Een van de projecten van de RVB is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de afdeling Oogheelkunde van het Erasmus MC en het Oogziekenhuis Rotterdam: de oprichting van Stichting CORR. Binnen deze Stichting werken beide instituten op gestructureerde wijze intensief met elkaar samen. Zij maken gebruik van elkaars specifieke expertise, resources en mankracht met het doel om het wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek in Rotterdam een extra impuls te geven. Juist omdat de expertise van de beide instituten elkaar aanvult, kan deze samenwerking tot resultaten van uitstekend niveau leiden. De RVB heeft deze stichting een startkapitaal meegegeven van €4,5 miljoen waarmee de RVB het wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek in Rotterdam een extra impuls geeft.