CORR
Combined Ophthalmic Research Rotterdam
Achtergrond van CORR
Inhoudelijk beleid
Bestuur
Financiƫn
Jaarverslagen
Bestuur
Volgens de statuten dient het bestuur van de stichting te bestaan uit vijf leden. De wetenschappelijk directeur van het Rotterdms Oogheelkundig Insituut (R.O.I.) en het hoofd van de afdeling Oogheelkunde Erasmus MC zullen qualitate qua door de benoemende instanties worden voorgedragen om zitting in het bestuur te nemen. De Raad van Bestuur van het Erasmus MC en de Raad van Bestuur van het Oogziekenhuis / R.O.I. benoemen in onderling overleg de overige twee bestuursleden. De bestuursleden benoemen gezamenlijk een onafhankelijke voorzitter van het bestuur.

Het bestuur wordt bijgestaan door een onafhankelijke Wetenschappelijke Advies Raad. De Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) bestaat uit vijf vooraanstaande fundamenteel of toegepast wetenschappelijke onderzoekers uit de oogheelkunde en interne geneeskunde. Drie van de vijf leden zijn verbonden aan een instituut in het buitenland en hebben geen actuele verbintenis met de afdeling Oogheelkunde van het Erasmus MC dan wel met het Oogziekenhuis / R.O.I.

Voorgestelde projecten worden in eerste instantie door het bestuur van CORR getoetst op de doelstellingen van CORR. Vervolgens worden de projecten voorgelegd aan de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) welke een inhoudelijk advies aan het bestuur van CORR uitbrengt over de voorgestelde projecten. Op geleide van dit advies neemt het bestuur van CORR een besluit over de vorrstellen.

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:
Prof. dr. H.W. Tilanus, hoofd Sector Slokdarm- en Maagchirurgie, Erasmus MC; voorzitter.
Prof. dr. J.R. Vingerling, oogarts en hoofd van de afdeling Oogheelkunde, Erasmus MC.
Prof. dr. C.C.W. Klaver, oogarts en hoofd van de afdeling Oogheelkunde, Erasmus MC.
Prof. dr. J.C. van Meurs, oogarts van Het Oogziekenhuis Rotterdam.
Dr. ir. K.A. Vermeer, directeur Rotterdams Oogheelkundig Instituut.
Dr. M. Meester-Smoor, Erasmus MC.

Het bestuur vergadert minimaal eenmaal per jaar. Bestuurleden ontvangen uitsluitend een onkostenvergoeding; er worden geen vacatiegelden betaald. De administratieve ondersteuning wordt gefaciliteerd door het R.O.I..