CORR
Combined Ophthalmic Research Rotterdam
Achtergrond van CORR
Inhoudelijk beleid
Bestuur
Financiƫn
Jaarverslagen
Inhoudelijk beleid
Inhoudelijk beleid van de stichting CORR
Een goed gezichtsvermogen is evenwel onontbeerlijk ook al gaat het in de oogheelkunde meestal niet om levensbedreigende aandoeningen. Nieuwe inzichten in diagnose en behandeling van oogaandoeningen dragen dan ook bij aan een hoge kwaliteit van leven voor een groot deel van onze samenleving. Goede oogheelkundige zorg vereist voortdurende innovatie en research.

Het beleid van de stichting CORR is erop gericht vernieuwende onderzoeksfaciliteiten en onderzoekslijnen die aanzienlijke inversteringen vergen, mogelijk te maken. In het totale medisch wetenschappelijk onderzoek is de oogheelkunde maar een bescheiden partij, met een al even bescheiden budget. Technologische vernieuwingen vergen steeds grotere investeringen, ook in de wetenschap. Om de return on investment van deze investeringen zo groot mogelijk te maken is het belangrijk de wetenschappelijke output snel te kunnen implementeren in de zorg of in de samenleving. Deze ontwikkeling wordt translationeel onderzoek genoemd: het vertalen van veelbelovende bevindingen in het laboratorium naar een toepassing in de patiënt.