CORR
Combined Ophthalmic Research Rotterdam
Symposia
Projecten
Projecten

 CORR project 1.1.1 Genetica Melanoom.

Met dit mede door de CORR ondersteunde 4 jarige project is voorzien in de continuering van het genetische onderzoek aan oogmelanomen. Na informed consent wordt restmateriaal van een enucleatie of biopt gebruikt voor uitgebreid genetisch onderzoek met behulp van DNA-SNP arrays en DNA sequencing. Dit is ondermeer nodig om nationale en internationale patiënten te includeren in de DTC trial. Verder levert dit onderzoek voldoende gegevens op voor een proefschrift en promotie van een arts-onderzoeker, die deels op dit project grant is aangesteld. Stichting Nederlands Oogheelkundig Onderzoek (SNOO) en de prof. Henkes stichting zijn mede financiers van dit project.


 

CORR project 2.0.0 Imaging.

De Imaging groep aan het Rotterdams Ophthalmic Institute (R.O.I.) ontwikkelt nieuwe afbeeldingstechnieken en nieuwe analyse algoritmes om tot betere diagnose van oogziektes te komen. De ontwikkeling van nieuwe technieken richt zich op Optische Coherentie Tomografie (OCT), een techniek waarmee met hoge resolutie dwarsdoorsnedes van het netvlies in beeld kunnen worden gebracht. Deze dwarsdoorsnedes bezitten een hoop informatie die met standaard OCT niet wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld de beweging van bloed in de bloedvaten of de verstrooiingssterkte van de verschillende anatomische lagen in het oog. Deze extra informatie, die alleen met onze experimentele apparatuur verkregen wordt, kan beter inzicht geven in de oogziektes leeftijdsgerelateerde maculadegeneratie (AMD) en glaucoom, die samen de twee belangrijkste oorzaken zijn van gezichtsverlies en blindheid in de westerse wereld.
CORR project 3.0.0 PVR studie.

Het doel van dit project is inzicht te krijgen in pathobiologische processen die bijdragen aan de ontwikkeling van proliferatieve vitreoretinopatie (PVR), en dit vervolgens te gebruiken voor therapieverbetering. Er wordt in het bijzonder onderzoek gedaan naar de rol die de stollingsfactoren factoren Xa en trombine spelen bij PVR ontwikkeling. Met behulp van celkweeksystemen, waarin gebruik gemaakt wordt van retinale pigment epitheelcellen, zuiver factor Xa, zuiver trombine en glasvocht van patiënten met en zonder PVR wordt onderzocht of deze stollingsfactoren bijdragen aan het ontstekingsproces en de verbindweefseling (fibrose) van de retina, zoals dat gezien wordt bij patiënten met PVR. De bevindingen uit deze studies zullen een gefundeerde onderbouwing leveren voor het starten van een klinische trial waarin patiënten met risico op PVR ontwikkeling behandeld worden met anti-stollingstherapie. Dit project zal uiteindelijk moeten resulteren in twee promoties, waarbij het onderzoek van het ene promotietraject  gericht is op het vergroten van het pathobiologisch inzicht in PVR ontwikkeling, terwijl het andere promotietraject gericht is op de toepassing van antistollingstherapie in een klinische setting.
CORR project 3.2.3 DME laser studie.

Diabetes Mellitus (DM) is een wereldwijde epidemie met, naar verwachting, een prevalentie van 4,4% in 2030. Diabetisch Macula Oedeem (DMO) leidt vaak tot ernstig verlies van visus. Waarschijnlijk loopt het aantal patiënten in Nederland op tot 250.000 in 2015 met een jaarlijkse incidentie van 12.500 nieuwe gevallen. Verondersteld wordt dat de uitkomst van fotocoagulatietherapie in combinatie met intravitreale anti-VEGF injecties minstens gelijkwaardig is met de huidige klinische standaard voor behandeling en bijdraagt aan een vermindering van het aantal benodigde injecties. Aldus kan de belasting van de patiënt worden verkleind en het groeiende beroep op medische zorg worden beperkt. Het doel van de studie is onderzoeken of (herhaalde) laser fotocoagulatie in combinatie met intravitreale anti-VEGF injecties, het moment van therapiefalen uitstelt. Dit is een gerandomiseerde, driearmige, dubbelblinde, vergelijkende adaptieve klinische studie met als eerste eindpunt de tijd tot therapiefalen bij patiënten met DMO. Tevens worden klinische en genetische factoren bestudeerd die correleren met de uitkomst van de behandeling en wordt de kwaliteit van leven in de drie groepen bestudeerd.
CORR project 3.3.0 Orbita.

Is IgG4 gerelateerde ziekte van de orbita een specifieke ziekte entiteit of een reactiepatroon bij orbitale pseudotumoren?
Met deze studie willen de onderzoekers IgG4 positieve ontstekingscellen (plasmacellen) aantonen in biopten van patiënten met een ontsteking van de oogkas en om te bepalen of deze cellen van belang zijn voor de reactie op de behandeling. Ons vermoeden is dat IgG4 positieve plasmacellen bij verschillende ontstekingen voor kunnen komen en geen nieuw ziektebeeld omvatten, maar een reactiepatroon dat bij verschillende typen ontsteking kan voorkomen.